Vědátorství v České republice

Vědecká knihovna Ostrava

Ostrava, jakožto třetí největší město v České republice, má samozřejmě svou vlastní velkou knihovnu. Knihovna neslouží pouze lidem z Ostravy, nýbrž je krajskou knihovnou, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj. Knihovna byla založena roku 1951 jako Státní studijní knihovna.

V roce  1954 byla přejmenována na Státní vědeckou knihovnu v Ostravě. Tento název jí vydržel až do roku 2001, kdy přešla správa knihovny z Ministerstva kultury na Moravskoslezský kraj.

Současně byla tedy přejmenována na Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě. Knihovna sídla se nachází v přízemí a suterén pravého křídla majestátní budovy Nové radnice. Knižní fond přesahuje milion dokumentů. Knihovna slouží jako místo k uspokojování kulturních potřeb všech občanů, celoživotnímu vzdělávání, ale i jako místo k odpočinku a nabrání nových sil. Knihovna vykonává také spoustu funkcí, jako třeba garant regionálních funkcí knihoven v kraji, krajské středisko meziknihovních služeb.

Dále je centrem Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování české odborné literatury i beletrie, veškerých českých periodik, tuzemských norem a patentových spisů, firemní literatury a časopisů, zahraniční odborné literatury a dalších typů dokumentů.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Slavné knihovny u nás, Věda pro lidi a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.