Vědátorství v České republice

Věda a technika

Věda a technika jsou velice obsáhlými pojmy, který v sobě skýtají obrovské množství podoborů a pojmů. Co je to vlastně věda? Pomocí vědy poznáváme systematickým způsobem nějakou skutečnost. Předmětem poznávání vědy může být spoustu věcí, které se člení na objekty a procesy živé a neživé přírody nebo naší lidské společnosti, která vlastně spadá pod živou přírodu.

Věda nás provází již strašně dlouhou dobu a prošla mnoha vývojovými obdobými. V každém období se také pohled na vědu poněkud lišil. Různé názory na vědu byly například v období antiky, renesance, osvícenství, pozitivismu, marxismu a strukturalismu. Pokud jde o dělení vědy, tak se můžeme setkat s mnoha různými pojetími a nikdy nejde věda rozdělit úplně kompletně. Vědy se mohou lišit například předmětem nebo metodoum, mohou se lišit svými principy a spoustou dalších věcí.

Podle principů se věda může dělit například na matematické, přirodní a humanitní. Dalším dělením může být například dělení věd na formální, které jsou někdy řazeny k vědám přírodním a reálné vědy, které dále dělíme na empirické, tematické a metodické. Mezi formální vědy patří například matematika, logika a filozofie. Mezi reálné patří třeba biologie, lékařství, fyzika, filologie, sociální vědy, etnologie, teologie a mnoho dalších.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Vědecké & výzkumné instituce a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.